آی سی چیست؟

آی‌سی (Integrated circuit) که به مدار یکپارچه، تراشه و یا ریزتراشه هم معروف است. آی سی ها از مجموعه مدارهای الکترونیکی که بر روی یک سطح صاف ریز قرار دارند، و از جنس مواد نیم‌ رسانا مانند سیلسیم تشکیل شده‌است.

مدیریت